You Are Here: Home » News » The Netherlands help large Greek companies to evade taxes in their homeland.

The Netherlands help large Greek companies to evade taxes in their homeland.

In October, the leader of PVV, Geert Wilders, heavily criticized the moral of Greeks with respect to paying taxes. He pointed  to the huge deposits of rich Greeks in Switzerland. What Wilders failed to report is that the Netherlands is helping the Greeks with tax evasion. From a research that De Pers carried out, it seems that many Greek companies use the Netherlands as a way to avoid the tax authorities. In the Netherlands, the tax rate for foreign companies with respect to dividends and intellectual property is very low or even non-existing.

The case of Greek multinationals shows that the Netherlands cheat Europe exactly as Switzerland does. In this way, the Netherlands is undermining itself: the Dutch tax payer has to pay money to the almost bankrupt Greek state. According the trade register of the Dutch Chamber of Commerce, Coca-Cola HBC, a Greek soft drink company that is also active in the Balkans, has established several limited liability companies (Ltd) in the Netherlands that have joined under a Cypriot partnership. Many multinationals use such ‘Dutch sandwich’-constructions to evade taxes.

Non-existing companies

With a turnover of almost ? 9 billion and a net profit of ?0.5 billion, Coca-Cola HBC is, according to the website of Forbes, the largest private company of Greece not countig the 2 largest banks. The fact that this company is established in the Netherlands provides no jobs for the country. The Ltd’s that are established in Amsterdam are just shadow-companies with no whatsoever economic activity. They are administered by the trust-company Citco. Trust-companies establish Partnerships or associations for foreigners or foreign companies that want to profit from the loose tax regime of the Netherlands.

The Greek toilet-paper- and napkin-producer WF4 Hellenic Plastic uses also the Netherlands as its establishment country. Other Greek companies that are established in the Netherlands are the electronics’ company Audio Group, the mine company European Goldfields, the catering and hotel companies Abela and Olympic Catering, the real estate companies Hellenic Land Holdings and Crete Hellas Holdings. Other companies such as the oil companies Hellenic Oil and Hellenic Petroleum use (or have used previously) the Netherlands as their establishment country, but they seem to change usually names and establishment places.

These are actually the easy-to-find large Greek companies that are registered in the Dutch Chamber of Commerce with t heir own name. In reality, there could be many more Greek companies established in the Netherlands.

Spiros Latsis, the richest man of Greece (according to Forbes, he has a fortune of $4.8 billion) is also established in the Netherlands with his company Lamda Development. The partnership of Latsis is administered by a Luxembourgish trust company, Amadeous Midco. Lamda moved to the Netherlands in 2007. Latsis follows the trend as tax evasion of multinationals through the Netherlands grew considerably the last decade. “In 2009, there was a drop because of the crisis, but the stream of money that flows through the Netherlands has grown a lot the last years” says, Koos de Bruijn, the Dutch coordinator of the pressure group Tax Justice.

 

In the last years, companies that have an aversion to paying taxes form cooperations.  The legal form of cooperation is actually meant for forming working-together constructions, such as the one formed by Rabobank and  Campina. However, it is also used to reduce the tax burden. Cooperations are exempted from dividend taxes. Wal-Mart and Nike are examples of such Dutch cooperations.

The Greeks have discovered these ways also for their gold mines. What? Gold mines? Yes, of course, in northern Greece, there are rich gold mines. The company that exploits them is Exploitant European Goldfields Greece that is a ‘Cooperative with exclusive liability’ in the Netherlands. These gold mines are one of the few things in Greece for which investors still queue. The emirate of Quatar bought 5% of the stocks of this company. The Canadian company Eldoraty Gold took control recently of the rest of the company.

For sure, these are not bad projects” says Edwin Bergshoef, fund manager of the Dutch investment fund Gold & Discovery Fund. “The total market value of European Goldfields is $11 billion, with 9.2 million ounces of gold in the ground. The company estimates to have a production capacity of 1.4 million ounces per year in 2014, with low production costs. For such production, a cash flow of $1 billion is expected  which is not bad at all“.

 

This is nice but not for the Greek tax office. The few taxes that the gold mines pay go to the Netherlands. This will not change from the take-over of the gold mines by the Canadians, as Eldorado Gold is also a Dutch cooperation.

 

In Dutch from depers.nl

Nederland helpt grote Griekse bedrijven met het ontwijken van belasting in eigen land.

De ‘Dutch pita’: Grieks geld in Holland

PVV-leider Geert Wilders foeterde in oktober op Radio 1 nog stevig over de belastingmoraal van de Grieken. Hij wees daarbij naar Zwitserland, waar rijke Grieken hun geld verstoppen. Wat Wilders niet meldde, is dat Nederland Griekse multinationals helpt met belastingontwijking. Uit een inventarisatie van De Pers blijkt dat veel grote Griekse bedrijven Nederland gebruiken voor het afpoeieren van de fiscus. Nederland kent voor buitenlandse bedrijven zeer lage belastingtarieven of nultarieven op zaken als dividend en intellectuele eigendommen.

Griekse multinationals tonen dat Nederland zo heel Europa een loer draait, net als Zwitserland. En Nederland bijt zichzelf in de staart: belastingbetalers Henk en Ingrid betalen mee aan het bijna-faillissement van Griekenland. Grasduinen in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel leert dat Coca-Cola HBC, een Griekse frisdrankbottelaar die ook actief is op de Balkan, diverse bv’s heeft in Nederland. Die hangen weer onder een Cypriotische vennootschap. Veel multinationals gebruiken zulke ‘Dutch sandwich’-constructies om belasting te ontwijken.

Brievenbusfirma’s
Coca-Cola HBC is met een omzet van bijna 9 miljard en een nettowinst van ruim een half miljard euro Griekenlands grootste bedrijf, aldus de Forbes-site, twee banken niet meegeteld. Dat dit bedrijf in Nederland zetelt, levert niet veel banen op. De bv’s in Amsterdam zijn brievenbusfirma’s zonder economische activiteit. Ze worden beheerd door trustbedrijf Citco. Trustbedrijven zetten vennootschappen of stichtingen op voor buitenlanders of buitenlandse bedrijven, waardoor die kunnen profiteren van het milde fiscale regime in Nederland.

De Griekse producent van toiletpapier en zakdoekjes WF4 Hellenic Plastic gebruikt ook Nederland, net als bruingoedhandel Audio Group, mijnbouwer European Goldfields, catering- en hotelbedrijven Abela en Olympic Catering, en vastgoedbedrijven Hellenic Land Holdings en Crete Hellas Holdings. Brandstofbedrijven Hellenic Oil en Hellenic Petroleum gebruiken of gebruikten ook Nederland, maar die lijken nog wel eens van naam en plek te verwisselen.

Dit zijn alleen nog de relatief makkelijk te vinden heel grote Griekse bedrijven die onder hun eigen naam in de KvK staan, er kunnen nog veel meer Griekse ondernemingen zijn die Nederland gebruiken.

Spiro Latsis, de rijkste man van Griekenland (volgens Forbes goed voor 4,8 miljard dollar) zit ook in Nederland met zijn bedrijf Lamda Development. Latsis laat die vennootschap beheren door een Luxemburgs trustbedrijf, Amadeus Midco. Lamda is in 2007 in Nederland neergezet. Latsis past daarmee in een trend, belastingontwijking via Nederland door multinationals heeft een grote vlucht genomen de afgelopen tien jaar. ‘In 2009 was er een dipje vanwege de crisis, maar verder is gesignaleerd dat de geldstroom door Nederland zeer sterk is toegenomen de afgelopen jaren’, zegt Koos de Bruijn, coördinator Nederland van pressiegroep Tax Justice.

Bij bedrijven die belasting vervelend vinden is de coöperatie de laatste tijd in zwang. Deze rechtsvorm is eigenlijk bedoeld voor samenwerkingsverbanden, zoals Rabobank en Campina, maar wordt ook gebruikt om de belastingdruk te dempen. Coöperaties hoeven namelijk geen dividendbelasting te betalen. Wal-Mart en Nike bijvoorbeeld zijn zogenaamd Nederlandse coöperaties.

De Grieken hebben deze route ook ontdekt, voor hun goudmijnen. Wat? Goudmijnen? Jazeker, het noorden van Griekenland kent heuse goudmijnen. Exploitant European Goldfields Greece is een ‘Coöperatief U.A.’ in Nederland. Deze goudmijnen zijn een van de weinige dingen waarvoor investeerders wel in de rij staan in Griekenland. Olie-emiraat Qatar nam onlangs een belang van 5 procent in dit bedrijf. Het Canadese Eldorado Gold heeft onlangs de rest van het bedrijf overgenomen.

‘Het zijn zeker geen slechte projecten’, zegt Edwin Bergshoef, fondsmanager van het Nederlandse beleggingsfonds Gold & Discovery Fund. ‘De totale marktwaarde van European Goldfields is 11 miljard dollar, bij een voorraad goud in de grond van 9,2 miljoen ounces. Het bedrijf denkt 1,4 miljoen ounces per jaar te gaan produceren in 2014, tegen relatief lage kosten. Bij die productie is er dan meer dan 1 miljard dollar cash flow, wat best aardig is.’

Aardig, maar niet voor de Griekse schatkist. De weinige belasting die valt, valt in Nederland. Dat zal na de overname door de Canadezen niet anders zijn, want ook Eldorado Gold is een Nederlandse coöperatie.

 

 

http://www.depers.nl/economie/619538/Grieks-geld-in-Holland.html

About The Author

Number of Entries : 393

Leave a Comment

© 2011 Powered By Wordpress

Scroll to top